Supplementary Materials

Supplementary Material for:

Molecular determinants of human neutralizing antibodies isolated from a patient infected with Zika virus

Qihui Wang, Huabing Yang, Xiaoqing Liu, Lianpan Dai, Tong Ma, Jianxun Qi, Gary Wong, Ruchao Peng, Sheng Liu, Junfu Li, Shihua Li, Jian Song, Jianying Liu, Jianhua He, Hui Yuan, Ying Xiong, Yong Liao, Jianhua Li, Jianping Yang, Zhou Tong, Bryan D. Griffin, Yuhai Bi, Mifang Liang, Xiaoning Xu, Chuan Qin, Gong Cheng, Xinzheng Zhang, Peiyi Wang, Xiangguo Qiu, Gary Kobinger, Yi Shi, Jinghua Yan,* George F. Gao*

*Corresponding author. Email: yanjh{at}im.ac.cn (J. Yan); gaof{at}im.ac.cn (G.F.G.)

Published 14 December 2016, Sci. Transl. Med. 8, 369ra179 (2016)
DOI: 10.1126/scitranslmed.aai8336

This PDF file includes:

 • Materials and Methods
 • Fig. S1. Binding characterization by ELISA.
 • Fig. S2. Specific interaction between ZIKV sE and mAbs characterized by SPR.
 • Fig. S3. Competition studies among different anti-sE mAbs.
 • Fig. S4. Binding and neutralization activity of mAbs against ZIKV and DENV-1 to DENV-4.
 • Fig. S5. Detailed information for the complex structures of mAb/ZIKV sE.
 • Fig. S6. Comparison of the Z20/ZIKV sE and Z3L1/ZIKV sE complex structures.
 • Fig. S7. Residues involved in mAb/antigen interactions.
 • Table S1. ELISA values from Fig. 1A expressed in tabular form.
 • Table S2. Crystallographic data collection and refinement statistics.
 • Table S3. Interaction between Z20 Fab and ZIKV sE.
 • Table S4. Interaction between Z3L1 Fab and ZIKV sE.
 • References (53, 54)

[Download PDF]