Editors' ChoiceGenetics

Deep Sequencing

See allHide authors and affiliations

Science Translational Medicine  25 Nov 2009:
Vol. 1, Issue 8, pp. 8ec29
DOI: 10.1126/scitranslmed.3000638

Article Information

vol. 1 no. 8 8ec29

Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • .

Author Information

 1. Lily Khidr
 1. Science Translational Medicine, AAAS, Washington, DC 20005, USA

  Altmetric

  Article usage

  Article usage: November 2009 to April 2021

  AbstractFullPdf
  Nov 200901070
  Dec 20090560
  Jan 20100100
  Feb 2010050
  Mar 2010040
  Apr 2010030
  May 2010030
  Jun 2010010
  Jul 2010080
  Aug 2010020
  Sep 2010030
  Oct 2010030
  Nov 2010010
  Dec 2010010
  Jan 2011070
  Feb 2011010
  Apr 2011010
  Jun 2011010
  Jul 2011020
  Aug 2011030
  Sep 2011010
  Dec 2011010
  Jan 2012020
  Feb 2012010
  May 2012010
  Aug 2012010
  Feb 2013010
  Jul 2013010
  Aug 2013020
  Nov 2013060
  Jun 2014010
  Jul 2014200
  Aug 2014500
  Sep 2014800
  Oct 2014530
  Nov 2014310
  Dec 2014710
  Jan 2015830
  Feb 2015300
  Mar 2015910
  Apr 2015800
  May 2015700
  Jun 2015210
  Aug 2015210
  Oct 2015220
  Nov 2015100
  May 2016210
  Jun 2016110
  Jul 2016220
  Aug 2016420
  Sep 2016113
  Oct 2016361
  Dec 2016320
  Jan 2017110
  Feb 20171040
  Mar 2017510
  Apr 20171060
  May 201715100
  Jun 20171240
  Jul 20171850
  Aug 20172430
  Sep 20173050
  Oct 20172260
  Nov 20171370
  Dec 2017840
  Jan 201819130
  Feb 20181830
  Mar 20181870
  Apr 201830120
  May 201844250
  Jun 201845250
  Jul 201820110
  Aug 20186210
  Sep 201811400
  Oct 201817510
  Nov 20185290
  Dec 20187240
  Jan 20193280
  Feb 20199260
  Mar 20193130
  Apr 2019490
  May 20194130
  Jun 20191120
  Jul 2019140
  Aug 20192150
  Sep 20191110
  Oct 20191120
  Nov 2019040
  Dec 2019280
  Jan 2020270
  Feb 2020370
  Mar 2020180
  Apr 2020080
  May 2020090
  Jun 20200100
  Jul 2020040
  Aug 2020060
  Sep 20201170
  Oct 20201140
  Nov 2020070
  Dec 20200100
  Jan 2021070
  Feb 2021050
  Mar 2021270
  Apr 2021040

  Stay Connected to Science Translational Medicine

  Navigate This Article